Voor de werknemer is het van belang te weten hoe zijn pensioen eruit ziet. 'Ik doe mee aan een regeling, dus het zal wel goed zijn', is een veel gehoorde kreet. Dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval is, blijkt uit de vele gesprekken die wij in de afgelopen 25 jaar hebben gevoerd.  Een toets kan dus geen kwaad.

Zijn de zaken rondom blijvende arbeidsongeschiktheid goed geregeld op uw werk? Heeft uw werkgever een WGA-hiaat verzekering? Is van groot belang omdat u anders het risico loopt om aanzienlijk verder terug te vallen in uw inkomen dan tot 70% van uw laatstgenoten salaris.

Meer info? Bel gerust.