De zelfstandige zonder personeel (ZPP) is een betrekkelijk nieuwe speler op de arbeidsmarkt. Verzekeringsmaatschappijen hebben speciaal voor de ZZP'er een verzekeringspakket samengesteld om de risico's die zij lopen, af te schermen.

Uiteraard is een en ander afhankelijk van het vakgebied waarop men werkzaam is. Met name het risico van arbeidsongeschiktheid en het ontbreken van een pensioenopbouw wordt nogal eens over het hoofd gezien of onvoldoende belicht.

Een gesprek hierover c.q. een onafhankelijk en deskundig advies kan geen kwaad, toch?

Bel gerust voor een afspraak.