Verzekeringen voor een bedrijf kunnen dus van levensbelang zijn. Het is van groot belang dat het bedrijf niet in financiële problemen komt wanneer er zich een verzekerbare calamiteit voordoet.

U kunt o.a. denken aan:

~ Bedrijfsgebouwen ~ Inventaris ~ Goederen ~ Bedrijfsschade ~ Milieudekkingen

~ Aansprakelijkheid ~ Machinebreuk ~ Glasbreuk ~ Reclame objecten ~ Auto

~ Vrachtwagen ~ Heftruck ~ Verzuim ~ WGA hiaat ~ Arbo ~ Geld ~ Debiteurenrisico

~ Rechtsbijstand  e.d.

~ Pensioenregeling met een goede nabestaandendekking